img_3204

 

所以自从前几天发的美联航还有达美/西捷推出的低价前往夏威夷的机票后,加拿大载旗航司,加航做出反应,

402加币!

 

注意: 多伦多刀檀香山是直飞,其他城市往返需要1到2次转机。

可出发日期:

Nov 29 to Dec 6
Dec 2 to 9
Dec 5 to 12
Dec 13 to 19
Jan 12 to 18
Jan 15 to 23 (nonstop from Toronto)
Jan 18 to 25
Jan 22 to 30 (nonstop from Toronto)
Jan 27 to Feb 3
Jan 28 to Feb 6
Feb 5 to 13 (nonstop from Toronto)
Feb 6 to 14

 记得使用促销代码 “NOVEMBER2016