IMG 3140

美联航多伦多或者蒙特利尔出发经芝加哥去夏威夷檀香山往返经济舱548加币。

适合圣诞节出行哦。 

 

出发: 蒙特利尔或者多伦多 

到达: 夏威夷檀香山

返程:蒙特利尔或者多伦多

 

出发日期:
从现在到圣诞节期间都可以

蒙特利尔 – 檀香山
9th-16th Nov
15th-22nd Nov
23rd-30th Nov
29th Nov – 6th Dec
29th Nov – 7th Dec
30th Nov – 7th Dec
6th-13th Dec
6th-14th Dec
7th-14th Dec

 

多伦多 – 檀香山
15th-22nd Nov
15th-23rd Nov
16th-23rd Nov
22nd-29th Nov
22nd-30th Nov
23rd-30th Nov
29th Nov – 6th Dec
29th Nov – 7th Dec
6th-13th Dec
6th-14th Dec
7th-14th Dec
30th Nov – 7th Dec

 

转机:

芝加哥

 

执飞航司:
美国联合航空